• Aktualności

     • Czasowa zmiana trybu nauczania w PSP nr 5
      • Czasowa zmiana trybu nauczania w PSP nr 5

      • Z dniem 13.10.2020 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie wprowadza się zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dla wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

       Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym - UM, Kuratorium Oświaty, Radą Rodziców oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE, w okresie od 13.10.2020 do 23.10.2020 r. zawiesza zajęcia stacjonarne w zakresie wszystkich zajęć.

       Zajęcia zdalne są realizowane zgodnie z zasadami „Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5  im. Janusza Korczaka w Garwolinie" w czasie trwania epidemii COVID-19.

       System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020
      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020

      • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020 już za nami. W piątek 2.10. klasy IV - VIII miały okazję sprawdzić swoje umiejętności w trakcie obu długich przerw. 28 śmiałków odpowiadało na pytania zdobywając punkty dla swoich klas.

       Pod względem największej liczby prawidłowych odpowiedzi podium zajęły klasy:

       1. 7c (43),
       2. 8b (36),
       3. 6a (14).

       Biorąc pod uwagę poprawność odpowiedzi całej klasy, pierwsza trójka wygląda następująco:

       1. 7a, 7d, 4c, 4d (100%),
       2. 7c (96%),
       3. 6a (93%)

       Gratulujemy wszystkim, którzy postanowili podjąć wyzwanie i stanąć w szranki z tabliczką mnożenia! :)