• Rada Rodziców

     •  

      Skład Rady

       

      Aleksandra Ratajczyk - Przewodnicząca

      Joanna Moch - Zastępca Przewodniczącej

      Angela Rusak - Skarbnik

      Monika Szeląg - Członek 

      Tomasz Płatek - Sekretarz

       

      Komisja Rewizyjna:
       

      Aneta Brzozowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

      Iwona Stefańska - Członek Komisji Rewizyjnej 

      Sylwia Tomczuk - Członek Komisji Rewizyjnej