• Aktualności

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - wytyczne sanitarne i plan dnia
      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - wytyczne sanitarne i plan dnia

      • 1 września 2020 r.

       U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze.

       Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie inne niż rok temu i wcześniej.

       Musimy dbać o zachowanie rygorów sanitarnych, stąd oczywiste zmiany.

       Ze względów sanitarnych uroczyste rozpoczęcie odbędzie się tylko dla klas pierwszych. Pozostałe klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach wg załączonego grafiku i tam otrzymają najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące pierwszych dni w szkole (w tym plan zajęć) oraz zasady bezpiecznego pobytu na terenie placówki.

       Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo, wyposażeni w maseczki. Przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

       Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

       WYTYCZNE SANITARNE

       W związku z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

       • na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;
       • należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 1,5 m (także podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły);
       • przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego;
       • uczniowie i nauczyciele wchodząc na teren szkoły oraz podczas poruszania się po przestrzeni wspólnej ( korytarze, klatki schodowe) muszą być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta (maseczka lub przyłbica);
       • W sali lekcyjnej podczas spotkania z wychowawcą maseczka nie jest obowiązkowa.
       • na teren szkoły wchodzą WYŁĄCZNIE uczniowie, bez rodziców (dotyczy klas 2-8)
       • w klasach 1 i „0” OBOWIĄZUJE ZASADA – JEDEN UCZEŃ – JEDEN OPIEKUN

       ​​​​​​​

       Do pobrania: