• Aktualności

     • APEL PORZĄDKOWY
      • APEL PORZĄDKOWY

      • Dziś w naszej szkole Pani Dyrektor Agnieszka Majewska i Szkolny Klub Wolontariusza podczas apeli porządkowych przybliżyli nam zasady zachowanie się w skole. Zwrócono uwagę na zmanę obuwia w szkole, zakaz wychodzenia poza teren szkoły i kuluturalne zachowanie na codzień. Ucznnice z klasy 8d przedstawiły Regulamin Strefy Relaksu, by bezpieczniej korzystać z ulubionego  miejsca  w szkole i by służyło nam na dłużej. 

     • DZIEŃ PANCAKE'A
      • DZIEŃ PANCAKE'A

      • Naleśniki! Któż ich nie lubi?

       Nasi uczniowie lubią je tak bardzo, że na lekcji języka angielskiego urządzili sobie Dzień Pancake'a!!!

       Grupa zaawansowana z klas 8 b, 8 d oraz 8 e pod przewodnictwem pani Kasi Borkowskiej podczas lekcji samodzielnie przygotowała swoje własne pancake'i, a potem na sali gimnastycznej urządziła sobie pancake'owe zawody!!!

       Oprócz tego, że było zabawnie i aktywnie, to było jeszcze delicious, tasty and yummy!!! Takie lekcje to my lubimy

      • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - STYCZEŃ 2023

      • BIOLOGIA, PRZYRODA​​​​​​

       W styczniu 2023 uczniowie klas 5 poznali królestwo protistów. Lekcje wzbogacała obrazy mikroskopowe eugleny zielonej, pantofelka czy ameby. 

       Uczniowie klas 4 doświadczalnie poznali na czym polega odwapnienie na przykładzie skorupki jajka kurzego. Zdjęcia autorstwa Róży, Leny Maksa z klasy 4a.

       Uczniowie klas 6, 7 i 8 korzystali z projektora i tablicy interaktywnej np. do oglądania filmów edukacyjnych.

       ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

       W ostatnich miesiącach zerówka korzystała z pomocy zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Dzięki nim mogliśmy brać udział w zadaniach Programu Uczymy Dzieci Programować. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie, jak również stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. Bawimy się świetnie!

       W grudniu skupiliśmy się na odkodowywaniu tematów zajęć prowadzonych w grupie. Wspomaga to zapamiętywanie liczebników i liter.

       W styczniu nasza uwaga została zwrócona na logiczne myślenie, kompetencje matematyczne i umiejętność przewidywania. Nasz Genibot Szymek towarzyszył nam przy poznawaniu zawodów.

       ​​​​​​​

       KLASA 3D

       W styczniu, w klasie III d, wizualizator wykorzystywany był podczas zajęć z zegarem, przy obliczaniu obwodów figur oraz podczas pracy z termometrem.

       ​​​​​​​