Nawigacja

 

DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE

 

1.      DZIEŃ INTEGRACJI (3.XII)

·         spotkanie z osobą niepełnosprawną(Kamil Misztal) – uczestnicy: szkoła podst. i gimnazjum

·         wyjście uczniów szkoły podst. i gimnazjum na film o Janku Meli „Mój biegun”

·          warsztaty artystyczne- wspólne dla uczniów niepełnosprawnych z Miętnego

i uczniów naszej szkoły.     

2.       WSPÓŁPRACA  Z OŚRODKIEM SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TRZCIANCE:

·         wystawianie w naszej szkole przedstawień teatralnych przez podopiecznych

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wych. w Trzciance:

- „O rybaku i Złotej rybce” 2012/13 – szkoła podst. + gimnazjum

- „Brzydkie kaczątko” 2013/14 – szkoła podst. + gimnazjum.

·         wystawienie  przedstawienia teatralnego „Roszpunka” przez uczniów naszej szkoły dla podopiecznych (P. Katarzyna Gołębiewska)

3.       ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE DLA SZKOŁY PODST. „ZAMIEŃ SIĘ MIEJSCEM ZE MNĄ” – KL.IV-VI rozwijające empatię , zwiększające świadomość dzieci zdrowych na temat dysfunkcji

4.       STAŁE ZAJĘCIA WYCHOW. Z KLASAMI ZGODNE Z PLANEM WYCHOWAWCZYM KLAS.

·         rozmowy na temat statusu materialnego, tolerancji

·         apele i uroczystości szkolne

·         realizacja tematyki antydyskryminacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów (j.polski, geografia, przyroda, historia, wos, biologia, plastyka, religia, nauczanie zintegrowane)

5.       UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM:

-  „Budujemy świat dla wszystkich” 2013/14.

- „Inni, ale tacy sami” 2014/15.

      6.     KONKURS PLASTYCZNY „ONE SĄ WŚRÓD NAS – dzieci z autyzmem (wystawa prac plastycznych na terenie szkoły).

7.       SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI (20 OSÓB) – „Zespół Aspergera” Fundacja Scolar 2014/15

8.       SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI (25 OSÓB) – „ Praca z dzieckiem z ADHD „ Centrum Terapii Behawioralnej” 2013/14.

9.       Współpraca z Fundacją „Autyzmowcy” – udział nauczycieli w konferencji.

·         Zbieranie pieniędzy na rzecz Fundacji przez wolontariat z naszej szkoły podczas dni Garwolina

·         Prowadzenie akcji informacyjnej w mieście.

10.    Pomoc w adaptacji repatriantce z Kazachstanu

·         Opieka świetlicy Profil. –Wychowawczej „Przystań” – pomoc rzeczowa

(dożywianie: obiady i kolacje)

·         Zajęcia warsztatowe dla dziewcząt (integracja z uczennicą –repatriantką)-

wychowawca klasy E.Makaruk.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
  08-400 GARWOLIN
  ul. J. Korczaka 10
  e-mail: biuro@zs5garwolin.pl
  NIP: 826 10 44 561
 • (+25) 682 28 33
  lub 507 964 697