Nawigacja

O szkole

 

1 wrzesień 1977 r.

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego - uroczystość otwarcia naszej szkoły

„Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy wzrastać i kształtować swoje umysły i charaktery na miarę ambicji naszego pokolenia.” Te słowa z wystąpienia młodzieży zabrzmiały 1.09.1977r . w murach naszej szkoły z okazji Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 1977/78.

HISTORIA SZKOŁY

  „Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy wzrastać i kształtować swoje umysły i charaktery na miarę ambicji naszego pokolenia.” Te słowa z wystąpienia młodzieży zabrzmiały 1.09.1977r . w murach naszej szkoły z okazji Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 1977/78. Był to pierwszy rok pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Garwolinie, otwartej przez ówczesnego Ministra Oświaty
i Wychowania, profesora Jerzego Kuberskiego. Wzorową placówkę oświatową wyposażyły w nowoczesne urządzenia i pomoce naukowe Kuratoria Oświaty i Wychowania z 22 województw.
W ciągu pierwszych lat pracy szkołę odwiedziły liczne wycieczki i delegacje. Gościliśmy nauczycieli z różnych regionów Polski, Związku Radzieckiego, Iraku, Francji. Pierwszym dyrektorem szkoły w latach 1977-78 był mgr Edmund Mucha, w latach 1978-1982 placówką kierował mgr Andrzej Piesiewicz. Rok szkolny 1982-1983 inauguruje nowy dyrektor - mgr Sławomir Adamiak, który czuwa nad kształtowaniem nowych pokoleń młodzieży do r. 1999-2000. Od roku szkolnego 2000/2001 do chwili obecnej nad Zespołem Szkół nr 5 pieczę sprawuje dyrektor mgr Jacek Zowczak. W ciągu 30 lat istnienia szkoła podlega reorganizacjom zgodnie ze zmianami w systemie oświaty. W roku 1982/83 Zbiorcza Szkoła Gminna w Garwolinie zostaje przemianowana na Szkołę Podstawową nr 5. Rok szkolny 2000/2001 rozpoczynamy jako Zespół Szkół nr 5 w Garwolinie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka i Publiczne Gimnazjum nr 5.
Przez 30 lat działalności placówka należycie przygotowuje młode pokolenia do pełnienia różnorodnych ról we współczesnym społeczeństwie. Dzięki właściwej atmosferze, nowoczesnym metodom nauczania stosowanym przez wykształconą kadrę i oddanych pedagogów szkoła dobrze wypełnia zasadnicze funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Działania dydaktyczno - wychowawcze są dostosowane do wymogów współczesnego świata.
W początkach istnienia szkoły prężnie działał Klub Szachowy. Powodzeniem cieszyła się także organizacja harcerska, a drużyny zuchowe i harcerskie zrzeszone były w szczepie im. „Dzieci Szarego Wilka”. Druhowie miło spędzali czas podczas licznych akcji w ciągu roku szkolnego i wspólnego wypoczynku zimowego i letniego.

    

 SZKOŁA DZISIAJ

 

    Każdy młody człowiek powinien być dobrze przygotowany do dorosłego życia. „Piątka” chce się wywiązać także z tego zadania „na piątkę”. Posiadamy 3 pracownie komputerowe, dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt. W każdej pracowni przedmiotowej działa komputer z dostępem do Internetu, a w szkolnej bibliotece funkcjonuje także centrum multimedialne. Zajęcia informatyczne mają nawet klasy nauczania zintegrowanego.
    Kształcenie językowe to kolejne zadanie, któremu szkoła stara się sprostać. Język angielski jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich szczeblach kształcenia - już od zerówki. Nauczanie tego języka przebiega w 3 grupach językowych: podstawowej, średniej, zaawansowanej. Nadobowiązkowym językiem obcym jest niemiecki i rosyjski.
    Młodzież ma możliwości uczestniczenia w kółkach przedmiotowych ze (wszystkich przedmiotów nauczania) oraz konsultacjach, prowadzonych przez nauczycieli społecznie. Odbywają się także zajęcia reedukacyjne, logopedyczne, wyrównawcze. Ponadto działa kółko ekologiczne, Klub Europejski, CAG i chór szkolny. Dużym zainteresowaniem cieszy się kółko dziennikarskie, które systematycznie wydaje popularną szkolną gazetkę SIUP. Zajęcia pozalekcyjne pomagają w rozwoju dzieciom uzdolnionym oraz dają możność wyrównania szans uczniom z dysfunkcjami i zaniedbaniami środowiskowymi. W trosce o dziecko przy ZS nr 5 powstała także świetlica środowiskowa „Przystań 3” działająca od 15.00 do 19.00, często kończąca tygodniowe zajęcia sobotnimi biwakami w Ewelinie.
    Ważne jest także kształcenie kulturalne. Szkoła często gości zespoły muzyczne, grupy teatralne. Organizowane są również wyjazdy na spektakle do warszawskich teatrów oraz jedno lub wielodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze i dydaktyczne.
    Ważnym czynnikiem kształtującym postawy współczesnej młodzieży jest sport. Nasza placówka posiada 2 sale gimnastyczne oraz 3 boiska sportowe: do koszykówki, piłki nożnej oraz otwarte w kwietniu 2007 roku boisko z poliuretanową nawierzchnią. Wszystkie obiekty sportowe są w pełni wykorzystywane, gdyż oprócz lekcji obowiązkowych odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Działają różne sekcje sportowe dla uczniów w każdym wieku.

    Nad nauką i wychowaniem młodzieży czuwa wykształcona kadra pedagogiczna, która ciągle podnosi własne kwalifikacje, uczestnicząc
w konferencjach przedmiotowych, warsztatach, kursach oraz kończąc nowoczesne kierunki studiów pedagogicznych. W trosce o młode pokolenie szkoła przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i otrzymała tytuł Szkoły Uczącej Się. Kontynuacją działań jest program „ Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej ”. Aktualnie Zespół Szkół nr 5 w Garwolinie to nowoczesna, dobrze funkcjonująca placówka dydaktyczno wychowawcza. Dyrektor mgr Jacek Zowczak pełni swą funkcję siódmy rok i czuwa nad właściwym funkcjonowaniem szkoły. Rada Pedagogiczna liczy 36 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie i 12 pracujących w niepełnym wymiarze godzin - wśród grona aż 35 nauczycieli dyplomowanych. Placówka zatrudnia 15 pracowników administracji i obsługi.
    W roku 2007/08 w murach szkoły uczy się 519 uczniów. Szkoła Podstawowa nr 5 to 15 oddziałów z 1 oddziałem zerowym, Publiczne Gimnazjum nr 5 to 7 oddziałów.
Uczniowie mają do dyspozycji 20 sal lekcyjnych, wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu oraz wymienione już wcześniej 3 nowoczesne pracownie komputerowe; pomieszczenie biblioteki szkolnej z centrum multimedialnym, 2 sale gimnastyczne i 3 boiska. Opiekę uczniom zapewnia świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 16.00 oraz stołówka.
    W kawiarence „Cafe Piwnica”, czynnej także w godzinach popołudniowych, można spędzić czas wolny. Atutem szkoły jest fakt, że zajęcia lekcyjne kończą się o 14.30, czyli placówka w zasadzie pracuje na 1 zmianę, a bezpieczeństwo zapewnia system kamer rozmieszczonych na korytarzach, w szatni, na boiskach i przed szkołą, z podglądem na osiedle.
    Budynek szkoły jest systematycznie remontowany. Nowoczesne, plastikowe okna, korytarze wyłożone terakotą, odnowione łazienki, wyremontowane szatnie, jasne barwy sal lekcyjnych i korytarzy tworzą miłą uczniom atmosferę. W miarę pozyskiwania środków kolejne pracownie otrzymują panelowe podłogi, nowe stoliki i krzesełka uczniowskie, nowe pomoce i sprzęt audiowizualny. Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Garwolina, przynosząc chlubę szkole i miastu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
  08-400 GARWOLIN
  ul. J. Korczaka 10
  e-mail: biuro@zs5garwolin.pl
  NIP: 826 10 44 561
 • (+25) 682 28 33
  lub 507 964 697