• Terminarz wystawiania ocen semestralnych

    • Informacja o proponowanych i wystawionych ocenach

      semestralnych i rocznych

     Lp.

     Data

     Wyszczególnienie

     1.  

     13.12.2022 r

     Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania

     1.  

     10.01.2023

     Wystawienie propozycji ocen semestralnych

     1.  

     20.01.2023

     Wystawienie ocen  semestralnych

     1.  

     16.05.2023

     Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania 

     1.  

     02.06.2023

     Wystawienie propozycji ocen semestralnych                   i  rocznych

     1.  

     14.06.2023

     Wystawienie ocen  semestralnych i rocznych