• Plan zebrań z rodzicami 2022-2023

   • Librus Synergia
     • PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2022-2023

       

      lp

      TERMIN

      RODZAJ SPOTKANIA

      1.

      20.09.2022 r.

       Zebranie wychowawców klas 0-VIII z rodzicami:

       kl. 0-III – godz. 17:00      kl. IV-VIII – godz. 18:00

      2.

      27.09.2022 r.

       Zebranie z Radą Rodziców - godz. 17:30   

       ( przewodniczący i zastępca klasowej Rady Rodziców)  

      3.

      15.11.2022 r.

       

       Dzień otwarty dla rodziców klas I-VIII

      – godz. 17:00 – 18:30 

      4.

      13.12.2022 r.

      Zebranie z rodzicami uczniów kl. I-III – godz. 17:00      kl. IV-VIII – godz. 18:00                          

        (powiadomienie rodziców o planowanych ocenach oraz     zagrożeniach ocenami niedostatecznymi) 

      5.

      25- 26.01.2023 r.

        Zebranie semestralne z wychowawcami kl. 0 –VIII

                   (Wg odrębnego grafiku)

        7.

      14.03.2023 r.

       

        Dzień otwarty dla rodziców kl. I- VIII

        – godz. 17:00 – 18:30

      8.

      16.05.2023 r.

      Zebranie ogólne wychowawców z rodzicami kl.0 – VIII

      Kl. 0-III godz.17.00     kl. IV-VIII godz.18:00

      (powiadomienie rodziców o planowanych ocenach , informacja o ocenach niedostatecznych)

       

       

      Uwaga:

      • Dzień otwarty dla rodziców może być poprzedzony zebraniem ogólnym wychowawcy z rodzicami.
      • Poza ustalonym harmonogramem wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzenia spotkań z rodzicami w dowolnie ustalonym przez siebie terminie wynikającym z potrzeb.
      • Podczas dni otwartych oraz zebrań na miesiąc przed wystawianiem ocen obecni są wszyscy nauczyciele pracujący w naszej placówce.