• Ogłoszenia

     • Zebrania z rodzicami

     •  

      Zebrania klasowe w roku szkolnym 2020/2021

       

      Semestr I

      09-10.09.2020- zebranie klasowe

      04-05.11.2020- zebranie klasowe

      16-17.12.2020- zebranie klasowe na 4 tyg. przed RP

      12.01.2021- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

      13-14.01.2021- zebranie podsumowujące I semestr

       

      Semestr II

      17-18.03.2021- zebranie klasowe

      19-20.05.2021- zebranie klasowe na 4 tyg. przed RP

      18.06.2021- Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna